Se & göra

Arebekken Bygdetun

Viken

Kategori

  • Sevärdhet

Arebekken bygdetun er opprinnelig en husmannsplass fra 1723 under Prestegården. Til bygdetunet hører, foruten våningshus, låve og stabbur, en gammel bekkekvern med liggende vasshjul (fjørkall) og ei restaurert smie.

Eier er Aremark Historielag og besøk kan avtales med historielagets leder, Øistein Toverud tlf. 91396674.