Se & göra

Fiske i Indre Østfold

Indre Østfold

Kategori

  • Att göra

I Indre Østfold finnes det store mangfoldet av fiske og fiskeplasser. Noen plasser er også tilrettelagt for funksjonshemmede. Her finner du store sjøer og elver med muligheter til å fange de virkelig store gjeddene, eller mindre tjern og skogsvann hvor du kan ta både abbor og ørret. Å utforske mulighetene på egenhånd er for mange fiskelystne en viktig del av fisketuren.

Sportsfiske
I Indre Østfold har du mange ulike fiskemuligheter. Fra Norges lengste elv Glomma, næringsrike småelver og vann i jordbrukslandskapet og små navnløse pytter og tjern. Det finnes hele 29 forskjellige ferskvannsfiskearter i Indre-kommunene. Ikke alle disse er aktuelle sportsfisk eller så lette å fange, men langt over halvparten kan du fort komme borti om du prøver deg litt med fiskestanga. Mange av artene kan nå rekordstørrelser, slik som abbor, lake, gjedde og en rekke karpefisk.

Skogsområdene med godt ørretfiske
Øst for Glomma, i Eidsberg (Svarverud og Fjellaområde), Rakkestad (Fjellaområde, Midtre Degernes og Søndre Degernes), Marker (Vestsiden, Øymark vest og Rødenes øst) og Rømskog (Vestre Rømskog og Nordre Rømskog) er det store skogsområder spekket med over 1000 vann, tjern og pytter (Navn i parentes er de viktigste fiskekortområdene). Her er det i hovedsak ørret- og abborvann. I mange områder er fisket kultivert og godt tilrettelagt, og det er et godt fiske. Det er en rekke forskjellige fiskekortsoner i området. Fiskekort kan kjøpes på www.Inatur.no

Det er minstemål på ørret, noen steder er det også angitt maksimalmål for flere arter, samt andre begrensninger på fisket og fangsten. Dette får du informasjon om når du kjøper fiskekort.

Haldenvassdraget
Haldenvassdraget byr på meget attraktivt sportsfiske etter abbor og gjedde. Det meste fisket skjer fra båt. Fiskekort fås kjøpt på www.inatur.no og Vipps 563525 (Havass fiskelag SA).

Husk maksimalmål på gjedde (80 cm).

Glomma og Øyeren
Glomma/Øyeren har flest fiskearter i Indre Østfold. Det er ikke fiskekort på Øyeren. Felles fiskekort for Glomma i Indre Østfold kan kjøpes på www.inatur.no. Det er båtutsettingsplasser både i Eidsberg, Skiptvet, Askim og Trøgstad. Fiskekortet gjelder kun fiske etter innlandsfisk. Husk minstemål på gjørs (42 cm) og asp (30 cm), og maksimalmål på gjedde (80 cm).

Lavlandsvassdragene
Indre Østfold har flere næringsrike lavlandselver. Rakkestadelva og Mysenelva renner til Glomma, mens Hobølelva renner nedover mot Vansjø i Råde (Ytre Østfold). Felles for disse elvene er at karpefisken dominerer

Det bølgende jordbrukslandskapet har næringsrike lavlandssjøer med særlig abbor og gjedde. Her kan nevnes Ertevannet i Rakkestad, Lundebyvannet i Eidsberg og Grefslisjøen i Trøgstad. Enkelte steder er det fiskekort og enkelte steder er det tålt fiske og ikke fiskekort. Sjekk lokalt hva som er status.

For mer informasjon om fiskekortbestemmelser, ta kontakt med kommunene. Det finnes også mye informasjon både om fiskekort, egnede fiskevann, og fiskearter på www.fiskeland.no.

Båtutsettingsplasser og HC-fiskeplasser i fersk- og saltvann finner du i NJFF-appen som kan lastes ned i både Google Play og App Store.

Fiske kart

I 2011 ga Norges jeger- og fiskeforbund sammen med Fylkeskommunen og Fylkesmannen i Østfold et sportsfiskekart for Østfold. Her kan du lese mer om de ulike fiskesortene også.

Fiskekart Østfold forside redusert str. 2011.jpg

Fiskekart Østfold bakside redusert str. 2011.jpg

Alle typer områdevern på ett kart, med verneforskrifter og faktaark. Miljødirektoratet.

Naturbase kart (miljodirektoratet.no)

Trenger du overnatting, finner du en oversikt over hytter på https://www.visitoestfold.com/no/indre-ostfold/artikler/naturopplevelser/fiskehytter/