Se & göra

Fjella turområde

Rakkestad, Viken

Kategori

  • Att göra

Fjellaer et stort, sammenhengende skogsområde.Det omfatterTrømborgfjellaiIndre Østfold,RakkestadfjellaiRakkestadogVestfjellaiMarker kommune.

Området ligger mellom 150 og 300meter over havet, og høyeste punkt erLinnekleppen(325 moh.) helt i sør. Landskapet er småkupert, med koller, rygger og mindre daler som domineres av glissen furuskog og mange småinnsjøer,tjernogmyrer. Fjella er et populært turområde med milevis av tur- og skiløyper, og det er mye brukt til friluftsliv, jakt og fiske.

Det er en rekkenaturreservateri området, hvorav det største erFjella naturreservati Marker og Rakkestad. I nord liggerFuglemosehøgda naturreservati Marker og Indre Østfold, og i vestHiesten naturreservatogBøensmosen og Berbymosen naturreservati Rakkestad.

Det er utarbeidet et eget turkart for Fjella som du kan kjøpe i sportsforretninger eller hos oss i Visit Indre Østfold.

Svein Syversen har skrevet en triologi om Fjella. Bind 1 i trilogien Fjella i Indre Østfold – det store, sammenhengende skogsområdet som omfatter Trømborgfjella i Eidsberg, Vestfjella i Marker og Rakkestadfjella, tar også for segskogsområdene sørover i Degernes, Aremark og Halden. Bind 2 om Degernesfjella og Vestfjella i Aremark. Bind 3om Ankerfjella, Erthemarka og Kornsjøområdet i Aremark og Halden kommuner.

Svein Syversen kom også ut med boken 55 turer i Østfold, med flere turer fra Fjella i 2021.

Du finner også mye nyttige tips på Facebook gruppen Fjella info.