Se & göra

Fjella turområde

Rakkestad

Kategori

  • Att göra

Fjella er et stort, sammenhengende skogsområde. Det omfatter Trømborgfjella i Indre Østfold, Rakkestadfjella i Rakkestad og Vestfjella i Marker kommune.

Området ligger mellom 150 og 300 meter over havet, og høyeste punkt er Linnekleppen (325 moh.) helt i sør. Landskapet er småkupert, med koller, rygger og mindre daler som domineres av glissen furuskog og mange små innsjøer, tjern og myrer. Fjella er et populært turområde med milevis av tur- og skiløyper, og det er mye brukt til friluftsliv, jakt og fiske.

Det er en rekke naturreservater i området, hvorav det største er Fjella naturreservat i Marker og Rakkestad. I nord ligger Fuglemosehøgda naturreservat i Marker og Indre Østfold, og i vest Hiesten naturreservat og Bøensmosen og Berbymosen naturreservat i Rakkestad.

Det er utarbeidet et eget turkart for Fjella som du kan kjøpe i sportsforretninger eller hos oss i Visit Indre Østfold.

Svein Syversen har skrevet en triologi om Fjella. Bind 1 i trilogien Fjella i Indre Østfold – det store, sammenhengende skogsområdet som omfatter Trømborgfjella i Eidsberg, Vestfjella i Marker og Rakkestadfjella, tar også for seg skogsområdene sørover i Degernes, Aremark og Halden. Bind 2 om Degernesfjella og Vestfjella i Aremark. Bind 3 om Ankerfjella, Erthemarka og Kornsjøområdet i Aremark og Halden kommuner.

Svein Syversen kom også ut med boken 55 turer i Østfold, med flere turer fra Fjella i 2021.

Du finner også mye nyttige tips på Facebook gruppen Fjella info.