Se & göra

Segerstad

Karlstad, Värmlands län

Kategori

  • Att göra

Ett unikt naturområde i Vänerskärgård med tillgänglighetsanpassade leder och fina grillplatser.

Segerstadshalvön väster om Karlstad vid Vänern är ett uppskattat frilufts- och naturområde med vandringsleder, vindskydd, grillplatser och sandstränder. Hit kan man komma utan båt men ändå få uppleva en skärgårdsmiljö med öar, hällmarktallskogar, granskogar, lövskogar, öppna gläntor och kulturlämningar. Området har fyra rastplatser: Landvikens gamla tomt, Onsösundet, Arnäs udde och Hamnholmarna.

Segerstads skärgård - Området är en del av den unika Vänerskärgården och här kan du uppleva känslan av orörd och ursprunglig skärgårdsnatur. Området består av ett 30-tal öar som tack vare att de är skyddade som naturreservat i stort sett saknar bebyggelse. De består främst av hällmarksskog och stränderna skiftar karaktär från rena sandstränder till klappersten och kala berghällar. Bland växter och djur återfinns i Vänerskärgården flera arter som annars bara lever i havsmiljö som fågelarterna roskarl och strandskata.