Se & göra

Trøgstad Kirke

Indre Østfold

Kategori

  • Sevärdhet

Trøgstad kirke er en steinkirke fra første halvdel av 1200-tallet, påbygd med sakristi på nordsiden i 1697. Kirken er i romansk byggestil og ble restaurert i 1905. Utsmykningen er spesiell med skriftssteder som et belte rundt hele kirkerommet, og har ellers vakker utsmykning med en akantus altertavle fra 1712.

Under krigen i 1808 lå prins Christian August i bivuakk sammen med de norske troppene ved kirken. Ved kirken er det plassert en minnestøtte over prins Christian August.