Mat & Dryck

Spydeberg Prestegård

Indre Østfold

Kategori

  • Cafe/Restaurang

Spydeberg prestegård - Er mer enn bare en prestegård.

Her kan dere feire deres jubileum, ha konfirmasjonen til deres håpefulle eller døpe deres barn. Her vil dere få en trivelig feiring med en historisk ramme rundt deres selskap. Her har både prester og kongelige vært før deg. Prestegården er en viktig arena i Norges historie på 1700- og 1800- tallet. Spydeberg prestegård ble i løpet av 1990-årene og i årene etter tusenårsskiftet erkjent som et rikshistorisk sted av nasjonal verdi.

Vi må jo også nevne den fantastiske hagen som setter en spiss på dette stedet. Stedet har Norges best bevarte hage fra 17-1800 tallet. Dette er en hage som er laget med bakgrunn i beskrivelser som er funnet på stedet etter presten og vitenskapsmannen Jakob Wilse. En nøyaktig kopi er laget av hagen. Og den ble åpnet av kulturministeren i 2014. Her finner du både prydplanter og nyttevekster. Og det er ikke en i selskapet som ikke tar turen i hagen blant trær, planter, dammer, lysthus, nyttevekster og prydplanter. For det er en fryd å være her.

Ja som du skjønner så kan du ikke vente lenge om du har tenkt på ha selskapet deres her. Her er det mange om beinet, så det lønner seg å være tidlig ute. Det er som regel lange lister med bestillinger fremover. Men ta gjerne kontakt, kanskje din dato er ledig.

Forvaltning og drift

I 2007 ble Spydeberg prestegård kjøpt av den da nystiftede Stiftelsen Spydeberg prestegård, som siden har hatt det fulle ansvar for forvaltning og drift. Føringer for forvaltningen av Spydeberg prestegård er lagt gjennom vedtak fattet av Kirkedepartementet i årene 1999 og 2000, samt ulike vedtak gjort av Riksantikvaren og Fylkeskonservatoren i Østfold. Hovedbygning, stabbur og hage ble fredet i 1991 av Riksantikvaren.

I närheten