Se & göra

Edsleskogs nya och gamla kyrka

Västra Götalands län, Åmål

Kategori

  • Att göra

Edsleskogs kyrka

Edsleskogs nya kyrka började byggas år 1902 då den gamla kyrkan brann ner till grunden. Kyrkan invigdes 1905. Från den gamla kyrkan räddades enbart två träfigurer som föreställer Moses och Aron, samt två tennljusstakar, krucifix, mässhake och prästlängd inramad. I församlingens ägo finns även Karl XII's bibel.

Edsleskogs gamla kyrka

Edsleskogs gamla kyrka byggdes i början av 1200-talet i samband med påvens helgonförklaring av Edsleskogs präst Nicolaus, som blivit mördad. En korskyrka i tre skepp, byggd i sten. "Med sin höga spira stod den inte långt efter Skara domkyrka" har någon skrivit. Efter två bränder 1568 och 1902 revs den slutligen i samband med att den nya kyrkan byggdes. Kyrkans ursprungliga murar finns idag markerade på den gamla kyrkogården tillsammans med en minnessten. Kyrkogården, som ännu är i bruk, omgärdas av en kallmur med en stiglucka från 1796.

I närheten