Se & göra

Fiske i Haldenkanalen

Marker, Viken

Kategori

  • Att göra

Haldenkanalen består av flere sjøer oginnbyr tilopplevelser med spennende fiske, slusesystemer og rike naturopplevelser. Haldenvassdragets hovedløp går fra Aurskog-Høland i nord, gjennom Marker kommune, og Aremark kommuneved svenskegrensentil Halden i sør.

Kanalen og områdene rundtfinnes mektige sjøer og elver med muligheter til å fange de virkelig store gjeddene, elvestrekninger med godt harrfiske og rolige skogstjern.Her er mange fiskeslag og storbestand av de mest populære fiskeartene.

Gjeddefiske har de senere årene blitt veldig populært, og er en voksende sportsfiskegren. Gjeddefiske er et meget artig fiske, oghvis enkjempegjedde biter på kroken får du en opplevelse for livet. Gjedde finnes i alle de store sjøene i Haldenkanalen, og med enkelt utstyr kan også du fiske gjedde. Det er populært å fiske gjedde, det er som å sloss med en krokodille sier de. I Haldenkanalen kan gjedda nå en vekt på rundt 20 kg. Abborbestanden er også stor og de største individene kan bli opp mot 2,5 kg.

Hele vassdraget har felles fiskeregler for gjedde.

All gjedde over 80 cm skal slippes tilbake i vannet og hver fisker kan maks ta med 2 gjedde per dag.

All gjedde som ikke benyttes til mat settes uskadet tilbake i vannet.

Ørret

Fiske forbudt fra 1.10 til 30.11 i bekker og elver der det går ørret. 50 meter fiskeforbud i elveos, hvor det går ørret. Der er kun fiske med stang og håndsnøre tillatt.

Kreps

På grunn av smittefare skal ikke kreps eller deler av kreps, båter eller fiskeutstyr som ikke er fullstendig tørket eller desinfisert, overføres fra andre vann eller mellom sjøene!

Mer informasjon og kjøpe av fiskekort

Se inaturfor mer informasjon og kjøp av fiskekort.

Sjøene fiskekortet gjelder for er Femsjøen, Aspern, Ara, Øymarksjøen, Rødenessjøen, Skulerudsjøen og Hemnessjøen.

For mer informasjon omfiskekortbestemmelser, ta kontakt med kommunene. Det finnes også mye informasjon både om fiskekort, egnede fiskevann, og fiskearter påwww.fiskeland.no.

Trenger du overnatting, finner du en oversikt over hytter påhttps://www.visitoestfold.com/no/indre-ostfold/artikler/naturopplevelser/fiskehytter/

I närheten