Se & göra

Fang storgjedda i Haldenkanalen

Marker

Kategori

  • Att göra

Haldenkanalen består av flere sjøer og innbyr til opplevelser med spennende fiske, slusesystemer og rike naturopplevelser. Haldenvassdragets hovedløp går fra Aurskog-Høland i nord, gjennom Marker kommune, og Aremark kommune ved svenskegrensen til Halden i sør.

Kanalen og områdene rundt finnes mektige sjøer og elver med muligheter til å fange de virkelig store gjeddene, elvestrekninger med godt harrfiske og rolige skogstjern. Her er mange fiskeslag og stor bestand av de mest populære fiskeartene.

GJEDDE
Gjeddefiske har de senere årene blitt veldig populært, og er en voksende sportsfiskegren. Gjeddefiske er et meget artig fiske, og hvis en kjempegjedde biter på kroken får du en opplevelse for livet. Gjedde finnes i alle de store sjøene i Haldenkanalen, og med enkelt utstyr kan også du fiske gjedde. Det er populært å fiske gjedde, det er som å sloss med en krokodille sier de. I Haldenkanalen kan gjedda nå en vekt på rundt 20 kg.

Er du ute etter å fange de riktig store gjeddene? Bli med på tur med fiskeguide. Da er du nesten garantert å få stor fisk!

Hele vassdraget har felles fiskeregler for gjedde:
- Gjedde over 80 cm skal slippes tilbake i vannet og hver fisker kan maks ta med 2 gjedde per dag.
​​​​​​- Gjedde som ikke benyttes til mat settes uskadet tilbake i vannet.

ABBOR
Abborbestanden er også stor og de største individene kan bli opp mot 2,5 kg.

ØRRET
Fiske forbudt
fra 1.10 til 30.11 i bekker og elver der det går ørret. 50 meter fiskeforbud i elveos, hvor det går ørret. Der er kun fiske med stang og håndsnøre tillatt.

KREPS
På grunn av smittefare skal ikke kreps eller deler av kreps, båter eller fiskeutstyr som ikke er fullstendig tørket eller desinfisert, overføres fra andre vann eller mellom sjøene!

Mer informasjon og kjøpe av fiskekort
Se inatur for mer informasjon og kjøp av fiskekort. Sjøene fiskekortet gjelder for er Femsjøen, Aspern, Ara, Øymarksjøen, Rødenessjøen, Skulerudsjøen og Hemnessjøen.

For mer informasjon om fiskekortbestemmelser, ta kontakt med kommunene.
Det finnes også mye informasjon både om fiskekort, egnede fiskevann, og fiskearter på www.fiskeland.no.

Trenger du overnatting, finner du en oversikt over hytter på https://www.visitoestfold.com/no/indre-ostfold/artikler/naturopplevelser/fiskehytter/

I närheten