Se & göra

Glomma, Norges lengste elv

Indre Østfold

Kategori

  • Sevärdhet

Glomma er Norges lengste elv på ca. 604 km. Renner gjennom flere kommuner i Indre Østfold. Elven har sitt utspring i Aursunden nordøst i Røros kommune og munner ut i Oslofjorden ved Fredrikstad.

Langs Glomma har vi i Indre Østfold tre imponerende kraftverk - Solbergfoss, Vamma og Kykkelsrud.

Det har vært fløtet tømmer på Glomma i uminnelige tider. Fløtingen var på topp i 1952, da 14 millioner stokker gikk igjennom Glennetangen lense i Skiptvet. Fløtingen opphørte ikke før i 1985. Ved Eidet ble det bygget en tømmertunnel for å lede tømmerstokker som hadde drevet inn i Vestvannet videre ned til Visterflo.

Glomma har blitt smittet av krepsepest, og bestanden av edelkreps har ikke tatt seg opp igjen til tross for lang tids forbud mot krepsing. Fisket forøvrig er godt. Gjedde, harr, ørret, sik, abbor, mort, brasme, laue, gjørs, regnbueørret og lake er fiskeslag som det er mulig å fiske etter her.

Flomstein med merking av maksimal vannføring Den 2. juni var elva 70 cm over 1934-flommen og 61 cm under Storofsen. Det står flomsteiner ved Fossum bru i Askim.

I närheten