Se & göra

Konventionsgaarden

Moss

Kategori

  • Sevärdhet

Konventionsgaarden ble ferdig bygget i 1778 og var eid av familien Anker.

I 1814 bodde kong Christian Frederik her i flere uker under forhandlingene med den svenske kronprins Karl Johan, og 14. august ble "Konventionen på Moss" undertegnet. Den skapte fred i Norge og Norden som har vart helt frem til den dag i dag, og den reddet Norges selvstyre og grunnlov.

I forbindelse med feiringen av 200. års jubileet har vi laget en permanent utstilling i Konvensjonsgaarden med bilder og tekst. Disse forteller om hva som skjedde her i Moss fra 21. Juli og til 14.august.
Den 21. juli tok Christina Frederik sitt hovedkvarter her i Moss for å være nærmere forhandlingene og krigen.
Resultatet når forhandlingene var avsluttet ble skrevet ned i to dokumenter. Konvensjonen på Moss og våpenstilstandsavtalen. Disse ble signert 14. August 1814.

Vi heiste flagget på Eidsvold og tok det ned i Moss! Det som skjedde i Moss har vært sett på som et nederlag og Christian Frederik var feig og ville ikke kjempe for Norges ære. Ser vi tilbake på det han fikk til, så ofret han sine egne ambisjoner for å beholde nasjonen Norge. Våpenstillstandsavtalen ga også stortinget tid og rom til å endre grunnloven tilpasset en union med Sverige.

Ta kontakt med oss og du får høre om historien som var avgjørende for Norges fremtid som nasjon og demokrati.

Det er Moss by- og industrimuseum, i samarbeide med Moss Kommune og Høegh eiendom som står for sommersesongtilbudet på Konventionsgaarden.

I närheten