Se & göra

Kungshögen i Nysäter

Säffle, Värmlands län

Kategori

  • Sevärdhet

Legenden kring Kungshögen i Nysäter gör den till en av de mest spännande fornlämningarna i Värmland.

Kungshögen, som är en av tre gravhögar längs Byälven som utpekats som grav åt sagokungen Olof Trätälja, tillkom under en tid då vattnet var den främsta kommunikationsleden genom området. Högen, som är cirka 40 meter i diameter, ligger på en mindre kulle i sluttningen ner mot vattnet. På vikingatiden var den väl synlig för alla som färdades på Byälven, den tidens viktigaste kommunikationsled. Även om Kungshögen inte är sagokungen Olof Trätäljas grav tyder dess storlek och läge på att det är en person med makt och hög status som ligger begravd här.

Tidigare har Kungshögen ingått i ett större, nu förstört gravfält. Vid utgrävningar som gjorts i en av de förstörda gravarna har föremål hittats som daterar denna till vikingatiden (ca 800-1050 e Kr). Det är troligt att Kungshögen är från samma tid (vikingatiden). En annan förklaring till denna hög är att den kan ha varit någon typ av samlingspunkt och maktsymbol. Läs mer på Gillberga Hembygdsförening

I närheten