Se & göra

Spydeberg Kirke

Indre Østfold

Kategori

  • Sevärdhet

Bygdas hovedkirke er fra 1844. Til byggemateriale ble det i stor utstrekning brukt stein fra den gamle middelalderkirken som sto på samme sted, men som ble ødelagt ved lynnedslag i 1841. Beskrivelser og et kobberstikk laget etter tegning av Jacob Nicolai Wilse i 1779 gir et godt inntrykk av hvorledes middelalderkirken så ut.

Kirken er noe usedvanlig for Østfold med sin strengt klassisistiske utforming og symmetri. Døpefonten fra middelalderkirken er ennå i behold, likeledes to trefigurer fra 1200-årene, et krusifiks og en madonna som oppbevares i Oldsakssamlingen. Kirkeklokkene er fra 1595 og 1625.

Spydebergs eldste kirke er Hovin kirke, reist i 1720 nord i bygda. Heli kirke, syd i bygda ble rammet av lynnedslag i 1996. Ny kirke ble bygd, og vigslet i 2001.

I närheten