Se & göra

Spydeberg Prestegård

Indre Østfold

Kategori

  • Sevärdhet

Spydeberg prestegård

Prestegården en viktig arena i Norges historie på 1700- og 1800- tallet. Spydeberg prestegård ble i løpet av 1990-årene og i årene etter tusenårsskiftet erkjent som et rikshistorisk sted av nasjonal verdi.

Kong Christian Frederik og grunnloven

Prestegården spilte en viktig rolle i 1814. Det var her kong Christian Frederik holdt statsråd 8. august, dette ble senere kjent som Spydebergstatsrådet, og ble utgangspunkt for unionstraktaten med Sverige. Dette ble fullført som Konvensjonen i Moss den 14. august 1814.

Vitenskapsmannen og presten

Jacob Nicolai Wilse (født 24. januar 1736 i Danmark - død 23. mai 1801) var prest i Spydeberg Prestegård. Wilse betegnes som Østfolds første betydelige kulturforsker og en stamfar til norsk bygdehistorie. Wilse var tidlig ute med ide om eget universitet i Norge, han så også for seg et eget kvinneuniversitet. Wilse kom som sogneprest til Spydeberg i 1768 Hans «Meteorographia compendiosa» (1778) var banebrytende for utviklingen av meteorologi som eget fagområde. I kompendieform formulerte han det første detaljerte system av symboler for å nedtegne været over en bestemt periode i tabellarisk form. Symbolene ble tatt i bruk i det aller første verdensomspennende observasjonsnettverket

Norges best dokumenterte hage fra 1700 tallet

I forbindelse med Grunnlovsjubileet 1814-2014 ble Wilses historiske hage gjenskapt etter omfattende dokumentasjon etter arkeologiske undersøkelser og tegninger og opptegnelser fra Wilse. Haven på Spydeberg prestegård er den best dokumenterte i Norge på 1700-tallet. Og er satt tilbake slik den så ut da den ble laget. En fantastisk hage. Takket være Wilse foreligger det både detaljerte tegninger av haven og beskrivelser av hvor de forskjellige plantene vokste. Gjennom hans anbefalinger for haveanlegg generelt, har vi fått et godt inntrykk av hvordan norske haver på 1700-tallet var utformet og beplantet.Wilses gjenskapte formalhave ble inviet av kulturminister Thorhild Widvey 8. august 2014. Et enestående arbeid, både hva gjelder havearkeologi, arkitektur, plante- og frøbearbeiding og ikke minst mange dugnadstimer fra medlemmer i Venneforeningen, er dermed foreløbig bragt frem til ferdigstilling.

Forvaltning og drift

I 2007 ble Spydeberg prestegård kjøpt av den da nystiftede Stiftelsen Spydeberg prestegård, som siden har hatt det fulle ansvar for forvaltning og drift. Føringer for forvaltningen av Spydeberg prestegård er lagt gjennom vedtak fattet av Kirkedepartementet i årene 1999 og 2000, samt ulike vedtak gjort av Riksantikvaren og Fylkeskonservatoren i Østfold. Hovedbygning, stabbur og hage ble fredet i 1991 av Riksantikvaren.

Omvisning

Det er åpen omvisning i sommerhalvåret - se deres nettside for tider.

Guide kan bestilles for grupper.

I närheten