Service

Eidsberg Sparebank

Indre Østfold

Kategori

  • Service

Eidsberg Sparebank skal ha fornøyde kunder. kunder som i det daglige opplever at de blir tatt godt hånd om og får den service de forventer, er den viktigste forutsetningen for at banken skal få nye og beholde gamle kunder.

Vi tror det er særlig tre forhold som er avgjørende for at bankens medarbeidere på best mulig måte skal kunne hjelpe kunden og bidra til at kundens forventninger innfris:

Vår fremtreden.Vi ønsker å gi kundene positive opplevelser og i størst mulig grad individuell oppfølging.
Kvalitetenpå vår saksbehandling. Vi vektlegger høy faglig kvalitet i alt vårt arbeid og rask saksbehandling.
Vår kompetanse.Vi satser offensivt på utvikling og utdanning av våre ansatte.


Vi har hovedkontor i Mysen og et kontor i Sarpsborg.

I närheten