Boenden

Askim Prestegård - overnatting

Indre Østfold

Kategori

  • Boende

Askim Prestegård - Et godt sted å sove

Et sted med sjel og historie. Sentralt plassert i Askim by. Kort vei til byen, og kort vei til fine naturstier og andre opplevelser.

På Askim prestegård er soverommene plassert i 2. etasje i presteboligen, Det er totalt 4 rom med til sammen 8 senger. Askim prestegård har en rik historie som går tilbake 1100-tallet da Askims første steinkirke ble reist. I tillegg til den sentrale posisjon prestegården tidligere hadde i bygdas liv, har Askim prestegård vært involvert i sentrale begivenheter i landets historie med svenskekongens mislykkede felttog mot Norge på 1700-tallet og i kampen for Norges selvstendighet i 1814.

Det er også mulig å leie lokaler i 1. etasje i presteboligen.

Pris

For priser, se deres hjemmeside

Ønsker du å leie eller trenger flere opplysninger, kan du kontakte Nina Ullnæss telefon 41 60 64 43 eller på epost: nina.ullnaess@gmail.com

I närheten