Se & göra

Lennartsfors slussar

Årjäng, Värmlands län

Kategori

  • Kulturmiljö
  • Sevärdhet

Lennartsfors slusstrappa är den mest imponerande i Dalslands kanal efter Håveruds.

Slusstrappan består av tre slussar med en total nivåskillnad om 7,5 m. Strax ovanför slusstrappan korsas Dalslands kanal av en landsvägsbro (klaffbro) med 3 m fri höjd. Lennartsfors slusstrappa är den mest imponerande i Dalslands kanal efter Håveruds. Slussarna är insprängda i berget och efter slussarna följer en bergskanal med höga kanter.

När man ankommer till övre slussen från norr (från sjön Foxen) går man in i en lång, smal farled. Leden skiljs från det strömmande vattnet ned till kraftverket av en smal stenpir. I vattenområdet ovanför stenpiren är det oftast stark strömsättning, i synnerhet när vattenståndet är högt. Båtar som kommer norr ifrån förtöjer vid väntbryggan. Här finns en så kallad ”anropsstation” med skriftlig information om hur man kontaktar slussvakten. För söderifrån kommande båtar markerar en grön boj den del av väntbryggan som inte håller 1,8 m djup.

Lennartsfors bruk
Redan på 1500-talet fanns en vattenkvarn här vid Ränkforsen. Något som kan kallas ett riktigt samhälle blev det dock inte förrän 1839 då Lennartsfors Bruk grundades och orten fick sitt namn efter ägaren Lennart Uggla. Bruket tillverkade allt från båtar till spottkoppar och för att underlätta transporterna till och från Lennartsfors byggdes slusstrappan. Bruket lades ned 1877 och i stället etablerades ett träsliperi i Lennartsfors. 1948 startade nästa industriepok när Lennartsfors Mekaniska Verkstad, i samarbete med Facit i Åtvidaberg, började tillverka dupliceringsapparater och räknesnurror. Företaget finns kvar och verksamheten är idag inriktad mot småskaligt skogsbruk. Mindre sågverk och den så kallade Järnhästen hör till produktutbudet.

En sak till om Lennartsfors
Härifrån kommer ”Säcken”. Vi menar förstås skidkungen Thomas Wassberg.

I närheten