Se & göra

Monaryggen, Slitu

Indre Østfold

Kategori

  • Sevärdhet

Kjører du på E18 mellom Slitu og Mysen vil du se dette fasinerende område med store sandmasser.
Dette er Monaryggen - en tre - fire kilometer lang grusås. Ryggen ble dannet i slutten av siste istid i forbindelse med avsmeltningen for
ca. 9-10 000 år siden. Monaryggen er den største formasjonen av sitt slag i hele Nord-Europa, men er nå svært redusert av flere store massetak og utbygging av E18 som går tvers gjennom den.

Monaryggen ligger 140–208 meter over havet og ruver 80 meter over terrenget rundt. Ryggen er dannet som et vifteformet delta utenfor isbreeen. Et delta er en avsetning av løsmasser. Slike dannes der en elv renner ut i stillestående vann. Trolig ble deltaet bygd helt opp til havets overflate, 208 meter over dagens havnivå. Derfor er ryggen flat midt oppå. Skråningen på innsiden ble støttet opp av isfronten, så den er brattere enn den på utsiden. I de mange grustakene kan vi se hvordan massene ligger lagvis og heller mot sør.

Ved Mysen og Eidsberg er landskapet flere steder brutt opp i en rekke små, bratte bekkedaler, raviner. Dette ravinelandskapet er dannet ved at rennende vann har gravd i avsetningene utenfor Monaryggen.

Sandforekomstene har i dag stor økonomisk betydning for grunneierne. I området er det kultur­minner som fangstgroper og 46 grav­hauger.

Tre av haugene på Edwin Ruuds område er blant de største i Indre Østfold. Men denne samlingen med store gravhauger kan ha sammenheng med etablering av et høvding- eller småkongedømme i Indre Østfold ved 5-600-tallet e.Kr.

I närheten