Se & göra

Mysen Kirke

Indre Østfold

Kategori

  • Sevärdhet

Kirken ble innviet i 1903. Det er en langskipkirke med lavere og smalere sideskip på hver side. Kirken har ca. 275 sitteplasser. De første årene hadde kirken lite utsmykking. Fram til 1938 var altertavlen det eneste kunstneriske motivet. Den er malt av Askim-kunstneren August Eiebakke og har tittelen Den gode hyrde.

Kirken ble gitt til «Mysen bygningskommune» av Marie og Anton H. Mysen. Anton H Mysen en meget aktiv ordfører og næringsutvikler. I 2019 ble det avduket en byste av Anton H Mysen utenfor kirkebygget. Den ble gitt av Sigrid og Kjell Arnbjørn Mysen.

Mysen kirken er tegnet av arkitekt Hjalmar Welhaven, og er inspirert av stavkirkearkitekturen

Interiør

Kirkens døpefont er plassert ved korbuens nordside. Prekestolen er på den tilsvarende plass i syd. Den har også fått en utsmykking av Per Vigeland i tråd med arbeidene i hele kirken. Altertavlen viser en Kristusfigur med bakgrunn fra utsikten fra Monaryggen. Vinduene i kirken preges av vakre glassmalerier. På hver side av utgangsdøren henger to vevde tepper som er utført av billedveversken Rønnaug Vaa fra Skiptvet. Kirkens orgel ble bygd av det danske firmaet Bruno Christensen & Sønner og sto ferdig i 1985.

I närheten