Se & göra

Ørje Brug

Marker

Kategori

  • Sevärdhet

Ørje Brugs Træsliberi ble anlagt i 1886 mellom elven og slusene. Tresliperiet ble bygget som en følge av kanaliseringen som skjedde i Haldenvassdraget da Haldenkanalen ble bygd. Kanalen ble brukt til å frakte tømmer til tresliperiet og ferdige tremasseballer videre nedover vassdraget hvor de ble lastet over på jernbane i Tistedalen. På vinterstid ble tremassen fraktet med hest til Mysen, og på jernbane videre derfra. Tresliperiet var i drift fra 1886 til 1942. Den opprinnelige trebygningen brant ned nyttårsaften 1896, og en ny i tegl ble reist i 1897. Den brukes i dag av kanalmuseet. Det var i tillegg bolighus både for ledelsen og arbeiderne på området. Disse er også restaurert og brukes av kanalmuseet.

Haldenvassdragets Kanalmuseum og Ørje Brug er idag et helhetlig kulturmiljø og et senter for opplevelser, aktiviteter og kunnskap om vassdragets kultur- og naturhistorie. Området rundt Ørje Brug er en flott arena for opplevelser, og det er mye å se på i området både for barn og voksne.

I närheten