Service

Mysen

Indre Østfold

Kategori

  • Service
  • Butik

Byen Mysen har beholdt sitt særpreg som en liten og koselig by. Her er de små butikkene i de koselige gatene og de små trivlige sentrene. Her skapes gammeldags god trivsel i et moderne miljø.

Mysen er stasjonsby fra 1882, dette er er byen som innbyggerne i bygdene rundt fortsatt sier "Mysen er også vår by". Mysen kan tilby alt du trenger. Her er rikelig med parkeringsplasser og god framkommelighet, det er ikke langt fra bilen til butikken du søker.

Mysenbyen AS er stedet sentrumsforeningen Mysen. Foreningen gjennomfører aktiviteter i sentrum i samarbeid med lag og foreninger. Det er bl.a sommerkonserter i parkens pavilijong av kor, korps og andre. Selskapet overordnede mål er aktivt å arbeide for at Mysen sentrum bevares som et bebodd, levende og funksjonelt bysentrum.

Mysenbyen AS har således til oppgave å vitalisere sentrum og Eidsberg kommune gjennom kommersiell aktivitet, kulturelle opplevelser, vektlegge estetiske verdier, god tilgjengelighet for alle brukere og videreutvikle tradisjoner og særpreg. Besøk Mysen og få en trivlig opplevelse.

I närheten